Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chính sách Chrome mới và cải tiến trong giao diện điều khiển GA Admin

đăng 18:31, 13 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:33, 13 thg 8, 2015 ]
Giao diện điều khiển Admin đã được cập nhật với các chính sách và cải tiến mới của Chrome cho trang chi tiết thiết bị:
  • Quản trị viên có thể tự động hoàn thành tên miền sử dụng mặc định chỉ khi người dùng nhập tên người dùng vào màn hình đăng nhập.
    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chinhsachchromemoivacaitientronggiaodiendieukhiengaadmin