Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chỉ định quyền truy cập trong chỉnh sửa Google Docs

đăng 19:32, 13 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:33, 13 thg 8, 2015 ]
Với nỗ lực nhằm giúp việc chỉnh sửa Google Docs rõ ràng hơn khi người dùng truy cập vào tập tin chỉ có thể “
Xem” hoặc “Nhận xét” và để đơn giản hóa quá trình yêu cầu truy cập chỉnh sửa, Google đã thực hiện vài thay đổi trong giao diện người dùng
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chidinhquyentruycaptrongchinhsuagoogledocs