Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chia sẻ Google Drive cho từng bộ phận trong doanh nghiệp

đăng 18:04, 10 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 18:05, 10 thg 4, 2015 ]
Các phòng ban khác nhau có những nhu cầu khác nhau khi chia sẻ nội dung với tổ chức bên ngoài. Ví dụ, bộ phận nghiên cứu quan hệ khách hàng cần giữ bí mật thông tin và đội ngũ bán hàng cần chia sẻ tài liệu với khách hàng của họ.  
https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMc2thOUJwWDNNNVE/edit
Comments