Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chia sẻ Google Contact cũng dễ dàng như chia sẻ Google Calendar

đăng 23:31, 31 thg 5, 2015 bởi My Lien
Chia sẻ Google Calendar có lẽ là ứng dụng thứ hai đối với hầu hết người dùng Google Apps, nhưng bạn có biết bạn cũng có thể chia sẻ Google Contacts cũng dễ như chia sẻ Google Calendar?
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chiasegooglecontactcungdedangnhuchiasegooglecalendar

Comments