Google Apps Directory là danh sách duyệt và tìm kiếm các tên người dùng và địa chỉ email trong tên miền được chia sẻ với tất cả mọi người trong tổ chức.

Theo mặc định, Google Apps Directory bao gồm địa chỉ email chính của mỗi người dùng và bất kỳ bí danh email. Là quản trị viên, bạn có thể kiểm soát các địa chỉ email xuất hiện trong Danh bạ bằng cách điều chỉnh các thiết lập chia sẻ

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1424-chia-s%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-lien-h%E1%BB%87-b%E1%BA%B1ng-cach-thay-d%E1%BB%95i-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-danh-m%E1%BB%A5c