Delegated contacts (uỷ quyền địa chỉ liên hệ) cho phép người dùng doanh nghiệp ùy quyền truy cập đến các địa chỉ liên lạc trong "My Contacts" của họ mà không cần cấp quyền truy cập vào email hoặc bất cứ ứng dụng nào khác trong tài khoản của họ.

Đây là một ủy quyền phổ biến rất tiện dụng giữa một số người điều hành với trợ lý của họ và có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống mà người dùng mong muốn chia sẻ tất cả các địa chỉ liên lạc của mình với người khác.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1425-chia-s%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-lien-h%E1%BB%87