Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chấp nhận câu hỏi khi trình bày trong Google Slides

đăng 18:56, 10 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:58, 10 thg 5, 2016 ]
Bất kỳ người trình bày chuyên nghiệp nào cũng đều biết rằng sự tương tác khi trình bày thường mang lại hiệu quả cho bài thuyết trình. Bắt đầu từ hôm nay, người trình bày có thể thu hút người tham dự bằng cách cho phép họ gửi câu hỏi và bình chọn trong suốt thời gian thuyết trình trong Google Slides.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chapnhancauhoikhitrinhbaytronggoogleslides