Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chặn email không mong muốn

đăng 19:13, 1 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:16, 1 thg 10, 2015 ]
Nếu nhận được email không mong muốn trong hộp thư đến, người dùng có thể chặn người gửi, hủy đăng ký nhận từ người gửi hoặc báo cáo thư tùy thuộc vào loại email.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chanemailkhongmongmuon