Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Certificate Enrollment dành cho Chrome OS

đăng 19:16, 27 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:19, 27 thg 12, 2015 ]
Hôm nay Google công bố Certificate Enrollment cho phần tiện ích Chrome OS, cung cấp trải nghiệm đăng ký chứng chỉ dành cho Chromebook ở các doanh nghiệp đã triển khai Hạ tầng khóa công khai (PKI) dựa trên Active Directory.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/certificateenrollmentdanhchochromeos