Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cấu hình cổng thư đi

đăng 19:32, 27 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:32, 27 thg 12, 2015 ]
Sau khi cấu hình cài đặt Gmail nâng cao, có thể mất khoảng 1 tiếng để cấu hình truyền tải vào các tài khoản cá nhân. Quản trị viên có thể theo dõi thay đổi trong Kiểm soát đăng nhập trong
Admin console.
Tính năng này không khả dụng với Google Apps bản miễn phí.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/cauhinhcongthudi