Google Docs ra đời đã giúp người dùng làm việc tốt hơn, ở khắp mọi nơi. Vì vậy, thời gian gần đây Google đã cập nhật các ứng dụng cho Docs, Sheets và Slides trên Android và iOS nhằm giúp người dùng dễ dàng hơn trong công việc trong khi họ đang di chuyển.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1557-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-danh-cho-docs,-sheet-va-slides