Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật plugin Drive dành cho Microsoft Office: hỗ trợ Outlook

đăng 00:04, 13 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:05, 13 thg 4, 2016 ]
Tháng 7/2015, Google đã công bố 
plugin Google Drive dành cho Microsoft Office. Plugin này giúp người dùng dễ dàng sử dụng Office for Windows để mở tài liệu Word, Excel và PowerPoint được lưu trữ trên Drive và lưu bất kỳ thay đổi vào Drive sau khi được thực hiện.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatplugindrivedanhchomicrosoftofficehotrooutlook