Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản mới Google Apps Directory Sync (v4.2.0)

đăng 18:10, 7 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:10, 7 thg 3, 2016 ]
Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới (v4.2.0) hiện đã khả dụng với các tính năng mới

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbanmoigoogleappsdirectorysyncv420