Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Drive plugin dành cho Microsoft Office

đăng 18:31, 23 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:33, 23 thg 11, 2015 ]
Google Drive plugin dành cho Microsoft Office phiên bản mới hiện đã khả dụng

Các tính năng mới:

  • Thêm phần hỗ trợ khách hàng gửi thông tin phản hồi từ trình đơn cài đặt.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbangoogledriveplugindanhchomicrosoftoffice