Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlook

đăng 18:41, 8 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:41, 8 thg 11, 2015 ]
Phiên bản cập nhật Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlook (GAMMO) hiện đã khả dụng:Tính năng mới
  • Phiên bản Click-To-Run của Outlook 2013 và Outlook 2016 hiện đã được hỗ trợ.
  • Windows 10 đã được hỗ trợ.
    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbangoogleappsmigrationdanhchomicrosoftoutlook