Google Apps Migration for Microsoft Outlook (GAMMO) phiên bản 3.0 hiện đã khả dụng với các tính năng mới sau đây:
  • GAMMO dành cho calendar có thể sử dụng Google Calendar API mới nhất (phiên bản 3)

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1388-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-phien-b%E1%BA%A3n-google-apps-migration-danh-cho-microsoft-outlook