Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Exchange

đăng 18:48, 8 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:51, 8 thg 11, 2015 ]
Phiên bản cập nhật Google Apps Migration dành cho Microsoft Exchange (GAMME) hiện đã khả dụng.

Tính năng mới:

    • Tài khoản Dịch vụ và mã OAuth 2.0 được sử dụng để ủy quyền di chuyển dữ liệu, thay thế giao thức OAuth 1.0 lỗi thời
      http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbangoogleappsmigrationdanhchomicrosoftexchange