Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Directory Sync

đăng 17:39, 1 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:40, 1 thg 12, 2015 ]
Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới hiện đã khả dụng

Tính năng mới:

  • Tính năng đồng bộ giấy phép mới chỉ định giấy phép cụ thể cho tài khoản người dùng Google Apps.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbangoogleappsdirectorysync