Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cải tiến mới dành cho Chromebox for meetings

đăng 17:34, 22 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:43, 26 thg 10, 2016 ]
Như đã đề cập trong 
bản cập nhật trước đây, Google luôn theo dõi bản phát hành định kỳ Chrome OS để thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật cho khách hàng Google Apps sử dụng các tính năng mới và cải tiến trên thiết bị Chromebox for meetings.
https://docs.google.com/document/d/1NT6k8wUyciKE2dNdzv464jp4p4ZvQttos4-hsandXYw/edit?usp=sharing