Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cải tiến hỗ trợ Trash và màu sắc thư mục trong Google Drive dành cho iOS

đăng 19:28, 29 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:33, 29 thg 3, 2016 ]
Bản cập nhật Google Drive dành cho ứng dụng iOS hiện đã khả dụng trên App Store

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/caitienhotrotrashvamausacthumuctronggoogledrivedanhchoios