Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cải tiến Google+

đăng 19:45, 15 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:46, 15 thg 12, 2015 ]
Tháng 11/2015 vừa qua, Google đã ra mắt vài cập nhật dành cho Google+ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung vào các tính năng mà người dùng Google Apps cho biết khá hữu dụng (thông qua phản hồi với Google).
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/caitiengoogle