Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cải tiến biểu đồ trong Google Sheets trên Android

đăng 18:32, 26 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:33, 26 thg 4, 2016 ]
Trong ứng dụng Google Sheets dành cho Android, người dùng có thể chèn biểu đồ, thay đổi loại biểu đồ, di chuyển, thay đổi kích thước và xóa biểu đồ. Với tính năng ra mắt hôm nay, Google giúp người dùng thao tác nhiều hơn
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/caitienbieudotronggooglesheetstrenandroid