Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cải tiến bảng và biểu đồ trong Google Docs, Sheets và Slides trên Android

đăng 19:14, 29 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:15, 29 thg 8, 2016 ]
Bản phát hành mới nhất của Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android giúp người dùng dễ dàng tạo bảng và cải tiến giao diện của biểu đồ trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/caitienbangvabieudotronggoogledocssheetsvaslidestrenandroid