Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Các ứng dụng yêu thích trong Google Drive mới trên Android

đăng 19:40, 29 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:41, 29 thg 3, 2016 ]
Google Drive phiên bản mới dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm: Sắp xếp đảo ngược: để giúp người dùng linh hoạt hơn trong cách sắp xếp tập tin, Google đang bổ sung thêm các yêu cầu phổ biến cho phép sắp xếp đảo ngược. Chỉ cần chạm vào cột sắp xếp ở trên cùng của Drive để hoán đổi thứ tự sắp xếp.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/cacungdungyeuthichtronggoogledrivemoitrenandroid