Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Các kiểm soát nhằm bảo vệ và giữ an toàn cho Tài khoản Google

đăng 18:29, 16 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:29, 16 thg 6, 2015 ]
Hiện nay, với những cải tiến mới, người dùng có thể quản lý các cài đặt riêng tư và bảo mật của mình ở cùng một nơi, đó là Tài khoản của tôi (My Account). Tài khoản của tôi giúp người dùng quản lý các cài đặt Tài khoản Google.
http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/cackiemsoatnhambaovevagiuantoanchotaikhoangoogle