Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cách sử dụng 4 loại Google Group

đăng 17:37, 22 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:39, 22 thg 2, 2016 ]
Google Groups có thể là diễn đàn, phòng chat, bảng thông báo... Nhưng khi tạo nhóm mới, cần chắc chắn rằng người dùng đang tạo đúng theo nhu cầu để tránh những rủi ro không đầy đủ tính năng.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/cachsudung4loaigooglegroup