Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cách các tính năng trong Inbox và Gmail hoạt động cùng nhau

đăng 19:42, 23 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:42, 23 thg 8, 2015 ]
Một số tính năng hoạt động giống nhau trong Gmail và Inbox, như lưu trữ và xong. Đối với một số tác vụ Gmail khác, có một tính năng Inbox thực hiện tác vụ tương tự nhưng hoạt động hơi khác biệt.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/cachcactinhnangtronginboxvagmailhoatdongcungnhau