Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Bổ sung đăng nhập kiểm toán sử dụng ứng dụng Marketplace

đăng 19:18, 2 thg 7, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Với mong muốn tăng cường tối đa khả năng hiển thị cho quản trị viên Google Apps, Google vừa phát triển tính năng đăng nhập tài khoản quản trị liên quan đến ứng dụng Google Apps Marketplace (GAM) trong giao diện Admin console.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1365-bo-sung-dang-nhap-kiem-toan-su-dung-ung-dung-marketplace

Comments