Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Bổ sung bảng điều khiển dành cho quản trị viên đối với Hangouts

đăng 18:44, 2 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Trước đây, tháng 11/2013, Google đã công bố một bộ các tính năng quản trị mới trong Hangouts giúp cho các doanh nghiệp, trường học và chính phủ làm việc tốt hơn. Và các tính năng này đã được kích hoạt kể từ ngày 07/03/2014.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1303-bo-sung-bang-dieu-khien-danh-cho-quan-tri-vien-doi-voi-hangouts


Comments