Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Bỏ qua cuộc hội thoại không liên quan

đăng 00:31, 1 thg 6, 2015 bởi My Lien
Bạn đã bao giờ tham gia cuộc hội thoại email không liên quan đến mình nhưng các thư trả lời vẫn tiếp tục hiển thị trong hộp thư đến của bạn chưa? Làm thế nào để bỏ qua cuộc hội thoại?
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/boquacuochoithoaikhonglienquan

Comments