Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Bỏ phiếu trong cuộc thăm dò trên Google+ với các thiết bị

đăng 19:11, 9 thg 4, 2015 bởi My Lien
Máy tính
  1. Mở Google+.

  2. Nếu một người nào đó đã tạo một cuộc thăm dò thì bạn có thể tìm cuộc thăm dò đó bằng cách cuộn qua trang chủ của mình, cộng đồng bạn đã tham gia hoặc trên hồ sơ hay trang của bạn.
    http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/bophieutrongcuocthamdotrengooglevoicacthietbi
Comments