Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Bắt đầu thanh toán ít hơn cho Google Apps for Work trong đợt renew sắp tới hoặc mua mới

đăng 19:23, 24 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:24, 24 thg 9, 2015 ]
Xin chào quản trị viên!

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ giảm giá Google Apps for Work cho khách hàng có trụ sở tại Việt Nam xuống còn:

    • 3 đô la Mỹ/người dùng/tháng ~ 68.000 đ (từ 5 đô la Mỹ/người dùng/tháng)
    • 30 đô la Mỹ/người dùng/năm ~ 680.000 đ  (từ 50 đô la Mỹ/người dùng/năm)
      http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/baidangkhongcotieude