Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo Events trên Google Plusi đăng Không có tiêu đề

đăng 00:06, 1 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:05, 1 thg 6, 2015 ]
Mục Sự kiện (Events) trong Google Plus là nơi lên kế hoạch Hangouts, gửi lời mời tham gia sự kiện đã được lên kế hoạch hoặc tìm sự kiện để tham gia.
Một khi sự kiện đã được tạo, người dùng có thể chia sẻ với bất cứ ai hoặc tất cả mọi người thuộc Vòng kết nối (Circles) hoặc hiển thị Công khai.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taoeventstrengoogleplus

Comments