Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Báo cáo hoạt động tài khoản

đăng 19:50, 15 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:50, 15 thg 9, 2015 ]
Trang báo cáo hoạt động tài khoản cung cấp quyền truy cập vào tất cả dữ liệu từ Trạng thái tài khoản người dùng, Trạng thái quản trị viên và báo cáo Xác minh 2 bước Để truy cập vào trang báo cáo hoạt động tài khoản, đăng nhập vào giao diện điều khiển Admin console và bấm vào Báo cáo (Reports) -> Hoạt động tài khoản (Account Activity).
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/baocaohoatdongtaikhoan