Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

BÁO CÁO HIỆU SUẤT: Giới thiệu về loại biểu đồ

đăng 23:29, 6 thg 5, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 18:59, 7 thg 5, 2014 bởi Vyvy LVtech ]
Số liệu biểu thị các giá trị mà bạn đang đo lường. Ví dụ: bạn có thể đo lường hiệu suất tài khoản của mình bằng cách xem xét thu nhập, số nhấp chuột, số lần xem trang, v.v... Số liệu được hiển thị trong thẻ điểm tương tác trên đầu biểu đồ báo cáo của bạn. Số liệu bạn thấy phụ thuộc vào họ số liệu bạn chọn từ trình đơn thả xuống
Cột ở phía trên bên phải của trang báo cáo.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1347-bao-cao-hieu-suat-gioi-thieu-ve-loai-bieu-do

Comments