Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

BÁO CÁO HIỆU SUẤT: Chọn và so sánh phạm vi ngày

đăng 20:06, 5 thg 5, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 18:08, 5 thg 6, 2014 ]
Bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo cho bất kỳ phạm vi ngày nào có dữ liệu tồn tại. Công cụ chọn phạm vi ngày ở trên cùng bên phải các trang báo cáo cho phép bạn chọn phạm vi ngày và tùy ý so sánh phạm vi ngày đó với một phạm vi ngày khác.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1346-bao-cao-hieu-suat-chon-va-so-sanh-pham-vi-ngay

Comments