Chỉ với 3 bước, người dùng Google Apps đã có thể thực hiện yêu cầu đối với Google Apps, rất đơn giản:

Bước 1: Chạm vào ứng dụng

googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1533-ask-the-google-apps