Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Ẩn đoạn văn trong chia sẻ Google Docs

đăng 17:55, 1 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:57, 1 thg 12, 2015 ]
Người dùng không cần phải là điệp viên quốc tế khi muốn giữ lại một số khía cạnh trong tài liệu. Thiết lập chia sẻ trước đây của Google chỉ có khả năng chia sẻ toàn bộ tài liệu hoặc giữ lại toàn bộ tài liệu riêng tư.
googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/andoanvantrongchiasegoogledocs