Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

5 chức năng Google Sheets: Tính toán thời gian

đăng 18:01, 4 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:01, 4 thg 1, 2016 ]
Các chức năng trong bảng tính không chỉ dành cho kế toán và các chuyên gia phân tích tài chính, sau đây là những công thức được xem như là “ công thức hàng ngày” vì những công thức này giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề gặp phải hàng ngày
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/5chucnanggooglesheets