Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

5 chức năng Google Sheets: Tạo hàng trăm địa chỉ email mới trong vài giây

đăng 17:35, 12 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:36, 12 thg 1, 2016 ]
Các chức năng trong bảng tính không chỉ dành cho kế toán và các chuyên gia phân tích tài chính, sau đây là những công thức được xem như là “ công thức hàng ngày” vì những công thức này giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề gặp phải hàng ngày.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/googlesheetstaohangtramdiachiemailmoitrongvaigiay