Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

4 cách kiểm tra lỗi chính tả trong Google Docs, Gmail và nhiều hơn nữa

đăng 18:42, 5 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:43, 5 thg 7, 2016 ]
Kỹ năng viết tốt chứng tỏ đươc sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, viết không lỗi chính tả rất quan trọng khi chốt thỏa thuận gia dịch hoặc khi chào hỏi qua email.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/4cachkiemtraloichinhtatronggoogledocsgmailvanhieuhonnua