Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

31/08/2016: ngưng hỗ trợ lưu trữ web trên Google Drive

đăng 19:30, 16 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:32, 25 thg 10, 2016 ]
Tháng 8/2015, Google đã thông báo việc ngưng hỗ trợ lưu trữ web trên Google Drive cho người dùng và các nhà phát triển. Kể từ ngày 31/08/2016 Google sẽ ngưng hỗ trợ nội dung thông qua googledrive.com/host/ [id]
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/31082016ngunghotroluutruwebtrengoogledrive