Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

01/7/2016: ngưng hỗ trợ Google Drive dành cho Mac/PC phiên bản 1.22 trở về trước

đăng 18:46, 10 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:50, 10 thg 5, 2016 ]
Google vừa thông báo ngày 01/7/2016 sẽ ngưng hỗ trợ đồng bộ Drive dành cho Mac/PC phiên bản 1.22 trở về trước và từ đây trở đi, Google ngưng hỗ trợ bất kỳ phiên bản Google Drive dành cho Mac/PC sau hơn 1 năm trong trường hợp không cập nhật.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/0172016ngunghotrogoogledrivedanhchomacpcphienban122trovetruoc