Thông tin‎ > ‎G Suite Business‎ > ‎

Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmail

đăng 17:10, 18 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:15, 18 thg 1, 2016 ]

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần bảo mật dữ liệu cho dù đó là dữ liệu bí mật trong công cuộc cải tổ, kế hoạch chiến lược, hoặc các vấn đề nhân sự nhạy cảm. Để đảm bảo an toàn dữ liệu không bị tiết lộ do sơ suất hay do chủ ý cần phải được đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy. Thực tế, Google for Work đã giúp quản trị viên quản lý bảo mật thông tin với các công cụ như mã hóa, kiểm soát chia sẻ, quản lý thiết bị di động và xác minh hai bước.

Với tính năng ra mắt hôm nay, nếu là khách hàng Google Apps Unlimited, Data Loss Prevention (DLP) dành cho Gmail sẽ bổ sung thêm lớp bảo vệ để ngăn chặn các thông tin nhạy cảm không bị tiết lộ.

Phương thức hoạt động

Đối với bộ phận bán hàng thuộc các tổ chức có chính sách không được chia sẻ thẻ tín dụng của khách hàng bên ngoài, để giữ an toàn thông tin này, các quản trị viên có thể dễ dàng thiết lập chính sách DLP bằng cách chọn "Số thẻ tín dụng" từ thư viện các máy dò nội dung được xác định trước. DLP Gmail sẽ tự động rà soát tất cả các email gửi đi từ các bộ phận bán hàng và có hành động dựa trên quy định của quản trị viên: hoặc tách riêng các email để xem xét, cho người dùng chỉnh sửa các thông tin, hay ngăn chặn những email được gửi đi và thông báo cho người gửi.

Việc kiểm tra không chỉ áp dụng cho email văn bản, mà còn kiểm tra nội dung bên trong các loại tập tin đính kèm như tài liệu, thuyết trình và bảng tính. Quản trị viên cũng có thể tạo quy định với các từ khóa và biểu thức thông thường. Vì vậy, nếu sản phẩm bảo mật mới của công ty đang trong quá trình thiết kế được đặt tên mã lochness, quản trị viên có thể tạo kiểm tra tùy chỉnh cho lochness, bảo mật và từ khóa khác để giúp ngăn chặn bất kỳ rò rỉ nào.


Lưu ý: tính năng này chỉ khả dụng cho khách hàng Google Apps Unlimited.

Thông tin tham khảo:

DLP whitepaper


Nguồn: LVtech