Thông tin‎ > ‎G Suite Business‎ > ‎

Cải tiến ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmail

đăng 20:28, 2 thg 3, 2016 bởi My Lien
Tháng 9/2015 Google đã
công bố Data Loss Prevention (DLP) dành cho Gmail, cung cấp cho khách hàng Google Apps Unlimited lớp bảo vệ để ngăn chặn các thông tin nhạy cảm không bị tiết lộ.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYzdrcWdtaUpwTE0/view?usp=sharing

Comments