Thông tin‎ > ‎G Suite Business‎ > ‎

Báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 23:45, 23 thg 7, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 00:57, 30 thg 6, 2015 bởi My Lien ]
Tính năng này chỉ khả dụng với Google Apps Unlimited.

Báo cáo kiểm soát Drive liệt kê tất cả hoạt động mỗi khi người dùng trong miền của bạn tạo, cập nhật, xóa, hoặc chia sẻ nội dung trên Drive. Báo cáo này bao gồm nội dung được tạo trong Google Docs, Sheets, Slides và các ứng dụng khác cũng như nội dung được tạo ra ở những ứng dụng khác được tải lên Drive, chẳng hạn như các tập tin PDF và Word.


https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMLXBZMi05SHd6VVU/view?usp=sharing

Comments