Events‎ > ‎

Workshop Office 365 & Add-on Solutions 24/08/2016

đăng 18:24, 16 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:32, 16 thg 8, 2016 ]

Chương trình hội thảo nhằm mục đích giới thiệu các tính năng mới
của Office 365 và các ứng dụng được tích hợp chung với Office 365 như SSO, workflow, document management, group calendar, …
dành cho doanh nghiệp.


The workshop is designed to introduce Office 365 new features as 

well as integrated applications solutions such as SSO, 

workflow, document management, group calendar,… for small 

and medium business. 


Register


This event is hosted by: 

Co-organizer:

Starts:
August 24, 2016 08:30 AM -11:00 AM

Welcome Time: 08:0 0 AM
 

Văn phòng Microsoft Việt Nam
Tòa nhà President Place
 93 Nguyễn Du, Q.1, HCM
Ho Chi Minh


Contact:
Ms. Như Quỳnh
Email: 
nhuquynh@lvtech.com.vn
Phone: 0123 958 8324