Events‎ > ‎

Leadership 3.0

đăng 20:08, 6 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 20:11, 6 thg 4, 2014 ]

Leadership 3.0: THE PATH TO SUCCESS FOR VIETNAM RETAIL INDUSTRY
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1311-leadership-3-0-the-path-to-success-for-vietnam-retail-industryComments